Učiti se iz naracij zgodovine ob primeru plebiscita 1920

PDF članek

https://doi.org/10.59132/zvs/2020/2/32-41

Izvleček

V kolektivnem spominu v Sloveniji so delitev Koroške po plebiscitu obžalovali, posledica glasovanja je bila s slovenskega vidika velika izguba. Na avstrijskem Koroškem igra deželni praznik 10. oktober še danes pomembno, tudi dominantno vlogo. V pričujočem prispevku si avtorici in avtor na podlagi empirične raziskave po »ljudskih šolah« na avstrijskem Koroškem ter ustrezne literature prizadevajo za vključujočo čezmejno kulturo spominjanja in »učenja iz naracij zgodovine« pri šolskem pouku.

Abstract

Learning From Historical Narratives on the Example of the 1920 Plebiscite

Collective remembrance in Slovenia regrets the division of Carinthia after the plebiscite; from the Slovenian perspective, the vote resulted in a great loss. In Austrian Carinthia the regional holiday of 10 October still plays an important, even a dominant role. In the present paper the three authors strive for an inclusive, cross-border culture of remembrance and for “learning from historical narratives” during school lessons, based on an empirical survey conducted at primary schools in Austrian Carinthia and the relevant literature.