Pozitivna vzgoja in izobraževanje

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/9-15 Izvleček V zadnjih dveh desetletjih se je močno razvilo področje pozitivne psihologije, ki raziskovalno pozornost usmerja v preučevanje pozitivnih…

Kako povečati delovno zadovoljstvo visokošolskih učiteljev s spodbujanjem pozitivnega organizacijskega vedenja

https://doi.org/10.59132/viz/2019/5-6/24-27 Povzetek V visokem šolstvu v Sloveniji se pogosto poudarja pomen spodbujanja kakovosti, vendar je izjemno malo raziskav, ki bi…

Samorazvijanje vrlin – pot do sebe in do dobrih odnosov z učenci

https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/12-17 Povzetek Vrline so opredeljene kot pozitivne osebnostne lastnosti z visoko moralno vrednostjo. Njihova klasifikacija predstavlja pomembno delo na področju…

Biti učitelj – služba, kariera ali poslanstvo?

https://doi.org/10.59132/viz/2018/6/4-7 Povzetek Učitelji, ki so zadovoljni s svojim delom in ki le-tega zaznavajo kot poslanstvo, učinkovito vodijo razred ter pozitivno…