Nekdanje koncentracijsko taborišče Ljubelj/Loibl sever kot Koroško spominsko obeležje v Sloveniji in v Avstriji

Izvleček Javni, vidni spomin in obeleževanje sta vedno podvržena prevladujočemu diskurzu, na primer nacionalnemu. Odličen primer sta nekdanji koncentracijski taborišči…

Peršmanova domačija v Železni Kapli/Bad Eisenkappel kot mednarodni kraj spominjanja

Izvleček Tik pred koncem druge svetovne vojne, konec aprila 1945, se je na gorski kmetiji družine Sadovnik zgodil eden zadnjih…

Učiti se iz naracij zgodovine ob primeru plebiscita 1920

https://doi.org/10.59132/zvs/2020/2/32-41 Izvleček V kolektivnem spominu v Sloveniji so delitev Koroške po plebiscitu obžalovali, posledica glasovanja je bila s slovenskega vidika…

Učenje o vladavini nacionalsocializma v pluralnih družbah – tveganja in priložnosti

Izvleček S čedalje večjo pluralizacijo družbe se spreminjajo tudi okvirni pogoji za zgodovinsko-politično izobraževalno delo in treba je razmisliti, kako…