Participacija učencev in sooblikovanje učeče se skupnosti

Povzetek V prispevku predstavljamo problematiko vključevanja učencev v vzgojno-izobraževalni proces, saj je prav aktivno vključevanje vseh akterjev vzgojno-izobraževalnega procesa ključ…

Vodstvo šole in participacija svetovalne službe

Povzetek Vodstvo šole in šolska svetovalna služba sta najmanjša, a hkrati zelo pomembna podsistema šole, ki ju povezujejo številne obveznosti…

Nadarjeni učenci in njihove možnosti aktivnega sooblikovanja učnega procesa

Povzetek V prispevku se posvečamo možnostim participacije nadarjenih učencev pri oblikovanju zanje potrebnih prilagoditev in šolskega vsakdana. Predstavljeni so formalni…

Sodelovanje specialnega pedagoga z vodstvom šole na področju učenja in poučevanja

Povzetek V prispevku obravnavamo povezovanje med specialnimi pedagoginjami in vodstvom šol na področju učenja in poučevanja. V prvem delu na…