Pogledi staršev na izobraževanje nadarjenih učencev

Izvleček V prispevku so predstavljene ugotovitve iz empirične študije, v kateri smo z anketo raziskovali, kakšno mnenje in izkušnje imajo…

Problemi opredeljevanja in prepoznavanja dvojno izjemnih učencev

Povzetek V zadnjem desetletju se je v slovenskem šolskem prostoru namenilo precej pozornosti nadarjenim učencem, vendar so dvojno izjemni učenci…

Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih

Povzetek V prispevku so podane izbrane strokovne podlage za izvajanje evalvacije izobraževalnih aktivnosti za nadarjene, ki so nastale v okviru…

Izobraževanje nadarjenih: analiza nacionalnega konteksta za popotnico v naslednje desetletje

Povzetek V prispevku je na temelju dostopnih dokumentov in domačih empiričnih izsledkov podana analiza stanja na področju izobraževanja nadarjenih v…

“Zmorem in hočem več”: nadarjen učenec pri pouku?

Izvleček V prispevku so predstavljena sodobnejša spoznanja s področja razumevanja nadarjenosti in izobraževanja nadarjenih učencev, ki se omejujejo na psihološke…