Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v osnovnih šolah

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/3/37-52 Povzetek V članku predstavljamo načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev na osnovnih šolah. Proučili in raziskali smo prakso načrtovanja in…

Listovnik v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev in vloga ravnatelja pri tem

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/1/45-59 Povzetek V letih od 2008 do 2011 je bila Šola za ravnatelje nosilka projekta Evropskega socialnega sklada Sofinanciranje profesionalnega…

Making the Case for Enhanced School Leadership Capacity in a Networked Education System

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/3/43-60 Abstract The aim of the LeLeNeT project is to develop school leadership capacity to ensure that teachers are facilitated…

Mentorstvo kot priložnost za profesionalni razvoj novoimenovanih in izkušenih ravnateljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/81-93 Povzetek Ravnateljeve naloge so obsežne in komplekse. Novoimenovani ravnatelji se zato znajdejo pred številnimi izzivi, ki jih prinaša nova…

Podobe podjetnosti

Povzetek Strokovnjaki z različnih področij iščejo rešitve za to, kako se bomo lahko soočili s prihodnostjo, kakšno znanje in veščine…