Svetlobna onesnaženost na izbranih zavarovanih območjih v Sloveniji v letih 2013 in 2021

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/38-47 Povzetek V članku obravnavamo stanje svetlobne onesnaženosti na izbranih zavarovanih območjih v Sloveniji (Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko,…

Svetlobna onesnaženost kot izobraževalna vsebina

https://doi.org/10.59132/geo/2021/3/39-49 Povzetek Zaradi potrebe po varnosti in preglednosti v nočnem času razsvetljujemo javne in zasebne objekte ter površine. Vsota virov…

Svetlobna onesnaženost v Evropi in Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2021/3/28-38 Povzetek Svetlobno onesnaževanje predstavlja obliko onesnaževanja okolja, ki je v zadnjih desetletjih zlasti v urbanih okoljih postalo vedno bolj…

Spremembe rabe tal v Sloveniji med letoma 2000 in 2020

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/6-17 Povzetek V članku je analizirana struktura rabe tal v Sloveniji med letoma 2000 in 2020. Prikazane so spremembe rabe…

Spremembe rabe tal v Evropi v obdobju 2000–2018

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/13-19 Povzetek V članku so na podlagi podatkov Corine Land Cover in podatkov Evropske okoljske agencije prikazane strukture rabe tal…