Svetlobna onesnaženost na izbranih zavarovanih območjih v Sloveniji v letih 2013 in 2021


https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/38-47

Povzetek

V članku obravnavamo stanje svetlobne onesnaženosti na izbranih zavarovanih območjih v Sloveniji (Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko, Notranjski regijski park, Kozjanski park, območja Natura 2000) med letoma 2013 in 2021. V analizi smo uporabili podatke, pridobljene z daljinskim zaznavanjem v dnevno-nočnem kanalu na satelitu Suomi. Zaradi neoviranega širjenja svetlobe v troposferi se stanje svetlobne onesnaženosti slabša tudi na zavarovanih območjih, predvsem tam, kjer se v njihovi bližini pojavljajo večji viri svetlobnega onesnaževanja. Območja s temnim nebom so se v vseh obravnavanih zavarovanih območjih v obdobju 2013–2021 močno zmanjšala. Če bi želeli zaščititi temno nebo na zavarovanih območjih, bi morali začeti omejevati svetlobno onesnaževanje v širšem pasu okoli njih.

Abstract

Light Pollution in Slovenian Protected Areas Between 2013 and 2021

The article looks at the state of light pollution in Slovenia‘s protected areas between 2013 and 2021 (Triglav National Park, Goričko Landscape Park, Notranjska Regional Park, Kozjansko Park, and Natura 2000 sites) using data from the Suomi satellite‘s remote sensing in the day-night channel for the analysis. The rectilinear propagation of light in the troposphere is also worsening the situation in protected regions, particularly due to major sources of light pollution nearby. Over the timeframe 2013-2021, dark sky regions declined dramatically in all protected areas studied. To conserve dark skies in protected areas, we need to start reducing light pollution in a broader band around them.