Trajnostnost in krožno gospodarstvo kot izobraževalna priložnost za geografe

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/9-18 Povzetek Zeleni dogovor, ki ga je sprejela Evropska komisija leta 2021, zahteva naložbe v posodabljanje znanj in spretnosti za…

Uporaba satelitov za ugotavljanje zdravja gozda in njegove odvisnosti od reliefa na primeru regije Strojna, Kozjak in Pohorje

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/22-31 Povzetek Človek je življenjsko odvisen od narave oziroma od ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja narava. Predvsem gozd je tisti…

Agroekološka znanja bogatijo tudi geografijo

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/22-27 Povzetek Geografija kot veda o prostoru je vedno pridobivala informacije od sorodnih znanstvenih disciplin, kar jo je bogatilo in…