Utrinki in predstavitve s 34. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Kongresnem centru Portus v Portorožu je 28. marca 2024 v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo 34. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Osrednja tema srečanja je bila »S posodobitvijo pogojev do dviga kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami« v luči sprememb in novosti, ki jih uvaja novela Zakona o osnovni šoli, ter drugih aktualnih posodobitev in prenove programskih dokumentov in smernic.

Direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Vinko Logaj, je otvoril dogodek in pri tem izpostavil pomen strokovne avtonomije in odgovornosti različnih deležnikov v šolskem sistemu. Sledile so predstavitve številnih aktivnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Udeleženci so se seznanili s prenovljenim konceptom razširjenega programa in s pomočjo primera dobre prakse pri uvajanju koncepta spoznali tudi prenovljene Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter ključne premisleke aktualnih posodobitev Programskih smernic svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Skupaj smo preko izpostavljenih dilem in premislekov razpravljali o morebitnih priporočilih učiteljem za delo z učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Na delavnici z naslovom Sodelovanje na raznoterih sistemskih ravneh kot ključni dejavnik pri izvajanju vključujoče paradigme so udeleženci aktivno razpravljali o načinu sodelovanja, deležnikih, dilemah, ustvarjanju vzajemnega in enakopravnega sodelovanja ob predvidevanju delitve odgovornosti. Pri tem so poudarili tudi pomembnost sodelovanja na različnih sistemskih ravneh, ki je pri izvajanju vključujoče paradigme ključnega pomena.

Vse predstavljene programske posodobitve in razmišljanja so odgovor na stalne potrebe po posodabljanju šolskega sistema. Strokovno srečanje je omogočilo kakovostno strokovno izmenjavo mnenj med udeleženci na tem pomembnem področju ter strnilo razmisleke o ustvarjanju pravičnejše in kakovostne vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

PROGRAM

POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC

Aktivnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje s področja dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebamiJanja Zupančič, državna sekretarka, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Ključni poudarki posodobljenih programskih smernic svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodihMatejka Lovše, Zavod RS za šolstvo

Predstavitev razširjenega programa VIZ PPmag. Renata Zupanc Grom, Zavod RS za šolstvo

Prenovljene smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodihMelita Jakelj, Zavod RS za šolstvo

Ključni poudarki pri snovanju navodil za delo z otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju v programu osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in DSPPetra Košnik, Zavod RS za šolstvo

Aktualno s področja dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v letu 2024Dragana Žunič, Zavod RS za šolstvo