Seminarji na temo “Varno in spodbudno učno okolje”

V spodnji najavi predstavljamo IJZ seminarje, ki so bili že izvedeni, in sicer v šolskem letu 2020/2021, na njihovi osnovi pa smo za letošnje leto pripravili video pakete, ki jih šole lahko naročijo na ZRSŠ.

V prejšnjih letih se je kot ena najbolj perečih tem oziroma potreb v šolah pojavljala krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja, čustvene in socialne pismenosti ter ravnanja z neželenim vedenjem. Zato smo za to jesen pripravili tri (3) samostojne osemurne seminarje. Koordinatorica je dr. Zora Rutar Ilc.

Seminarji bodo na razpolago teden dni in si ga bo lahko kolektivi oziroma udeleženci ogledali v poljubnem času, ki jim najbolj ustreza, tako je seminar prilagojen časovnim in organizacijskim zmožnostim.

Seminarji so brezplačni in njihova prednost je poleg že omenjene samostojnosti kolektiva pri časovni razporeditvi, da lahko več šol v istem tednu prejme isti seminar, kar je bilo prej zaradi omejenih kapacitet izvajalk nemogoče. Aktivnosti se izvaja po navodilih iz videoposnetka s kolegi v živo (če ste v šoli) ali na daljavo. Seminar je deloma izbiren, saj je za pridobitev potrdila za 0,5 točke potrebnih 80% opravljenih vaj (dokazila zanje se oddaja v forum).

Vzorčni videoposnetek iz zbirke IJZ seminarjev na temo in varno in spodbudno učno okolje.

Predstavitev IJZ seminarjev.

Prijave v Katisu bodo odprte od 20. avgusta 2020 dalje. Število prijav je omejeno. Koordinatorica je dr. Zora Rutar Ilc.

Program seminarjev. 

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 1: Dobri odnosi in sodelovanje za večjo zavzetost – tudi na daljavo
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: omogočiti strokovnim delavcem usposabljanje na področju varnega in spodbudnega učnega okolja  na daljavo, opremiti strokovne delavce za izvajanje povezovalnih aktivnosti v kolektivu na daljavo v podporo varnemu in spodbudnemu učnemu okolju na daljavo, usposobiti učitelje za izvajanje povezovalnih aktivnosti z učenci na daljavo,  prispevati h krepitvi dobrega stika, sodelovalnih ter komunikacijskih veščin pri učencih in učiteljih tudi v okoliščinah dela na daljavo,  podpreti strokovne delavce pri reflektiranju in negovanju odnosne kompetence s kolegialnim podpiranjem na daljavo.
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, ki vključuje ogled video predavanj in izvajanje delavnic po navodilih iz videov vključno z oddajo vtisov, razmislekov in refleksij v spletne učilnice.

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 2: Čustveno in socialno učenje – tudi na daljavo
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: opolnomočiti  strokovne delavce za podpiranje čustvenega in socialnega učenja pri učencih  (tudi v okoliščinah učenja na daljavo), usposobiti učitelje za podpiranje učencev pri uravnavanju čustev v zahtevnih razmerah,  podpreti učitelje pri osvajanju veščin, tehnik in strategij za krepitev empatije med učenci v izrednih razmerah, usposobiti učitelje za učinkovito ravnanje v primeru neželenega vedenja – tudi pri delu na daljavo, omogočiti strokovnim delavcem uravnavanje lastnega stresa in čustev v zahtevnih okoliščinah (npr. dela na daljavo),  opremiti učitelje za osnovno podpiranje učencev, ki so v stiski zaradi posebnih okoliščin,
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, ki vključuje ogled video predavanj in izvajanje delavnic po navodilih iz videov vključno z oddajo vtisov, razmislekov in refleksij v spletne učilnice.

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 3: Odnosna kompetenca učitelja in ravnanje pri neželenem vedenju – tudi na daljavo
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: usposobiti učitelje za izvajanje povezovalnih aktivnosti z učenci – tudi na daljavo, okrepiti učiteljevo vlogo pri bogatitvi dobrega stika, sodelovalnih ter komunikacijskih veščin pri učencih v okoliščinah dela na daljavo,  podpreti strokovne delavce pri reflektiranju in negovanju veščin vodenja razreda s kolegialnim podpiranjem na daljavo, ozavestiti strokovne delavce za različne vidike neželenega vedenja (tudi v okoliščinah dela na daljavo) in za prepoznavanje razlogov, ki so za njimi, pripraviti strokovne delavce za  podpiranje učencev pri uravnavanju čustev in izboljševanju neželenega vedenja – vključno z načrtom za nadomestno vedenje (tudi na daljavo)
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, ki vključuje ogled video predavanj in izvajanje delavnic po navodilih iz videov vključno z oddajo vtisov, razmislekov in refleksij v spletne učilnice.