Reportaža 9. konference ravnateljic in ravnateljev VIZ

Na Brdu pri Kranju je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo v petek, 25. 8. 2023, potekala zdaj že tradicionalna 9. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Letošnje srečanje se je odvijalo pod naslovom Kakovost v pogojih različnosti. Konference se je udeležilo preko 600 ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih pedagoških strokovnjakov iz cele Slovenije.

Na konferenci je bil gost tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda. Minister je zbranim predstavil aktualne in prihajajoče spremembe oziroma izboljšave na področju vzgoje in izobraževanja, uvodoma pa se je osredotočil tudi na izzive, s katerimi so se nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi soočili po letošnjih neurjih in poplavah.  »Najprej bi se želel zahvaliti vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so pomagali s svojim delom, donacijami ali pa so intervencijskim službam odstopili prostore šol in vrtcev,« je poudaril minister in še enkrat zagotovil, da se bo šolsko leto v vseh šolah pričelo 1. septembra, prilagoditve v posameznih zavodih pa se bodo izvajale v obliki nekajdnevnih dejavnosti na prostem oziroma začasni izvedbi pouka ali varstva otrok v nadomestnih prostorih po dogovoru z občinami.

Uvodoma smo prisluhnili pozdravnemu nagovoru dr. Vinka Logaja, direktorja Zavoda Republike Slovenije, ki je še posebej izpostavil stalno skrb za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja: »Šole in vrtce želimo čim bolj usmeriti v delovanje, ki bo preventivno naravnano za preprečevanje nasilja. Hkrati pa želimo opolnomočiti učitelje, da bodo o teh vsebinah spregovorili tudi s starši.« Temu so v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo namenjeni javno objavljeni protokoli za ravnanje v primeru zaznave nasilja oziroma spolnih zlorab. Prav tako pa so v platformi KAKO na voljo gradiva za delavnice z učitelji za varno in učinkovito učno okolje. Šolam je na voljo več kot 300 različnih gradiv. Vrtci in šole pa bodo v novem šolskem letu vključeni tudi v projekt za povečevanje integritete, kar bo okrepilo kulturo delovanja šol in posameznikov.

Kot je še izpostavil, je v teku tudi projekt prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj), za katerega so bile imenovane predmetne komisije, ki bodo pripravile nove učne načrte in kataloge znanj. Izvajati naj bi jih začeli s 1. 9. 2025. Poseben poudarek bo na didaktičnih priporočilih, rabi tehnologije ter na preverjanju in ocenjevanju znanja.

Dr. Logaj je med drugim tudi poudaril: »Za področje trajnostnega razvoja in doseganja podnebnih ciljev bomo na novo v aktivnosti vključili približno 200 šol in vrtcev.«. Izpostavil je nadaljevanje krepitve bralne pismenosti in vključevanja šol tudi na tem področju. Za zaključek je izpostavil še pomen smiselne rabe digitalne tehnologije in dviga digitalnih kompetenc vseh, ki so vključeni v sistem vzgoje in izobraževanja.

Hvala vsem udeležencem in sodelujočim, ker ste tudi letos izkazali tako veliko zanimanje za to pomembno srečanje.

Lepo vabljeni k ogledu gradiva plenarnih predavateljev na konferenci: