Razvijanje kompetence podjetnosti

V digitalni bralnici ZRSŠ smo objavili monografijo Razvijanje kompetence podjetnosti v osnovni šoli, ki je namenjena učiteljem in ravnateljem, ki so sodelovali v projektu POGUM, in tistim, ki bi želeli stopiti na pot uvajanja kompetence podjetnosti v šolski prostor ter pri tem zagotoviti čim aktivnejšo vlogo učencev. Ponuja nekaj teoretičnih osnov, pa tudi mnogo čisto konkretnih odgovorov na vprašanja, s katerimi se običajno srečujemo pri vpeljevanju novosti.

Zloženka projekta Pogum je namenjena učiteljem, ki oblikujejo pouk po modelu, ki učencem omogoča razvoj celostne podjetnostne kompetence od izziva do nastanka nove vrednosti zanj in za druge. Izziv izhaja iz avtentične situacije v okolju in se rešuje pri pouku interdisciplinarnega učnega pristopa. Učencu omogočamo, da zaznava in izkorišča ponujene priložnosti, realizira ideje, načrtuje in upravlja procese, ki vodijo k zastavljenim ciljem.

Priročnik za razvijanje podjetnosti EntreComp je namenjen učiteljem in drugim spodbujevalcem učenja. V priročniku so opisane tudi tri priljubljene podjetniške in tri pedagoške metode, ki jih je mogoče prilagoditi za učenje oz. razvijanje podjetnosti. Cilj pedagoških metod je učitelje usmerjati k razvoju kompetenc iz okvira EntreComp, vključno z vztrajnostjo, odpornostjo, samoučinkovitostjo, ustvarjalnostjo, umskim delom in občutljivostjo za etičnost in trajnostni vidik. Vse kompetence ciljajo v smer spodbujanja učenja z izkušnjami, tako da se učencem ponudi nekaj, kjer lahko ukrepajo.