Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela do zaključka pouka v šolskem letu 2020/2021

Vzgojno-izobraževalno delo je v šolskem letu 2020/2021 potekalo pod posebnimi okoliščinami, zato je Zavod RS za šolstvo izdal priporočila in usmeritve, ki so objavljena na spletni strani ZRSŠ.

Ker na ministrstvo, Zavod RS za šolstvo in Inšpektorat RS za šolstvo in šport v zadnjem času prejemamo vedno več sporočil staršev in šol, smo izdali okrožnico s priporočili in usmeritvami za nemoten zaključek letošnjega šolskega leta.