Priporočila in usmeritve

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili priporočila in usmeritve za pouk na daljavo za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednje šolstvo ter osnovno in srednje glasbeno šolstvo.