Nazaj na vrhnjo stran: Stiki s prakso

Podpora pouku na daljavo

Obstaja veliko definicij izobraževanja na daljavo, za naše potrebe povzemamo definicijo Desmonda Keagana (1990) s portala Jazon, ki se glasi:

»Izobraževanje na daljavo je oblika izobraževanja, za katero je značilno, da:

  1. sta učitelj in učenec večinoma prostorsko in časovno ločena;
  2. učenje organizira šola za razliko od samoizobraževanja;
  3. učenje poteka s pomočjo različnih medijev;
  4. je učna komunikacija dvosmerna in omogoča učencu, da enakopravno sodeluje v učnem procesu«

(Keegan, D. (1990). Foundations of distance education. Routledge. London and New York).

V duhu te definicije smo pripravili podporo strokovnim delavcem VIZ (v vrtcih, osnovnih šolah, gimnazijah, v programih srednjega strokovnega, poklicnega, nižjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja) pri izobraževanju na daljavo, ki vsebuje pomembne informacije za ravnateljice in ravnatelje, učiteljice in učitelje, nabor krajših  posnetkov s priporočili  za izobraževanje na daljavo, dostop do skupnosti in gradiv za izobraževanje na daljavo po predmetih in področjih ter druge vsebine, ki jih najdete na podstraneh.