Podpora ZRSŠ pri izvajanju pouka na daljavo

Za načrtovanje in izvajanje pouka na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili okrožnico za osnovne šole, glasbene šole ter osnovne šole s prilagojenim programom ter okrožnico za srednje šole ter srednje glasbene šole z opomniki za načrtovanje dela.

V zadnjih mesecih preteklega šolskega leta smo vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovali številna priporočila, ki si jih lahko ogledate na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so tudi krajši strnjeni posnetki izvedenih usposabljanj, s pomočjo katerih lahko strokovni delavci na hiter in enostaven način dobijo navdih ter zamisli za pripravo in izvedbo pouka na daljavo

V digitalni bralnici je objavljena tudi publikacija Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid-19 – modeli in priporočila, ki so jo ravnatelji prejeli na posvetu v mesecu avgustu 2020.

Informacije v podporo ravnateljem in učiteljem pri pripravi in izvedbi pouka na daljavo:

Držimo se priporočenih ukrepov ter zaupajmo zdravstveni stroki.