Štiri razsežnosti evolucije

Genetska, epigenetska, vedênjska in simbolna raznolikost v zgodovini življenja

Eva Jablonka, Marion J. Lamb

monografija / leto izida: 2009 / 444 str.

ISBN 978-961-234-815-1 / oznaka artikla: 6144

16,50 

Opis

V knjigi Štiri razsežnosti evolucije Eva Jablonka in Marion Lamb z dokazi in argumenti podpreta trditev, da dedovanje ne temelji le na genih. Začrtata štiri »razsežnosti« evolucije – štiri sisteme dedovanja, ki so vpleteni v evolucijo: genetskega, epigenetskega (prenos lastnosti na ravni celic, ki ni neposredno vezan na gene oziroma DNA), vedênjskega in simbolnega (prenos lastnosti prek jezika in drugih oblik simbolnega sporazumevanja). Dokazujeta, da vsi štirje sistemi in njihovi medsebojni vplivi proizvajajo raznolikost, ki je »surovina« za naravni izbor.

Avtorici ugotavljata, da je treba darvinistično teorijo evolucije dopolniti in nadgraditi z novimi znanstvenimi spoznanji, ki kažejo, da imajo tudi povzročene in pridobljene lastnosti vlogo v evoluciji. Knjiga je nedvomno zanimiva tako za biologe in druge naravoslovce kot tudi za družboslovce, saj med drugim prikazuje posodobljeni biološki pogled na evolucijo jezika in kulture. Seveda pa je delo zanimivo tudi za laike, ker na temelju novih znanstvenih spoznanj razširja naš pogled na naše bivanje na Zemlji, od ravni molekul in genov do ravni ekosistemov in biosfere, vključno s človeško družbo. Avtorici razpravljata tudi o tem, zakaj je štirirazsežnostni pogled na evolucijo pomemben pri naših osebnih in družbenih odločitvah.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-234-815-1