Usvajanje geografije se začne že v vrtcu


https://doi.org/10.59132/geo/2024/1/50-55

Izvleček

V vrtcu Črenšovci se trudimo otrokom približati vsebine, povezane s podnebnimi spremembami, upoštevamo njihovo predznanje ter znanje povezujemo z vremenskim dogajanjem iz njihovega vsakdanjega življenja. Vse to je bil izziv pri delu z otroki v starosti od 1 do 3 let. Tema letni časi in vremenski pojavi je stalnica v našem vrtcu. O različnih podnebnih vsebinah razpravljamo tudi v okviru programa Ekošola, v katerega je vključen vrtec. Vremenske pojave otrokom najlaže predstavimo tako, da jih opazujejo in izvajajo eksperimente. Posamezne vsebine jim za lažje razumevanje predstavimo skozi igro in prek čim bolj raznovrstnih dejavnosti, nadgrajujejo pa se v kasnejšem osnovnošolskem izobraževanju. Prav zato otroke vremenski pojavi, pa naj bo to veter, sonce ali dež, vedno in znova navdihujejo ter so vselej zanimivi za raziskovanje. Tako iz lastnih izkušenj oblikujejo nova spoznanja in pridobivajo nova znanja.

Abstract

Kindergarten: Where Geography Learning Begins

At the Črenšovci Kindergarten, we strive to make climate change education accessible to children by incorporating their prior knowledge and connecting it to real-life weather phenomena. Working with youngsters aged between one and three presents many challenges. Seasons and weather events always receive attention in our kindergarten. The Eco-School programme, which is also implemented in kindergartens, addresses various climate change challenges. The easiest way to introduce weather phenomena to children is to observe and undertake experiments, which are advanced in primary school education. To help children learn specific information, we deliver it through play and as many diverse activities as possible. This way, they remain fascinated by weather events, be it wind, sun, or rain, and are always eager to explore. They build and gain new knowledge based on their own experiences.