Spodbujanje branja v praznični knjižnici

PDF članek

Izvleček

Kljub široki paleti strokovnih in pedagoških dejavnosti današnje sodobne šolske knjižnice ostaja prioritetna knjižničarjeva skrb in odgovornost promocija branja. Šolska knjižnica je danes mnogo več kot le prostor za hranjenje knjižničnega gradiva. Je tudi prostor za raznoliko in učinkovito preživljanje prostega časa učencev in dijakov. Branje velja za najbolj učinkovito sredstvo za učenje in za orientacijo v življenju. V prispevku sta predstavljena praktična primera, kako lahko v šolski knjižnici z malo ustvarjalnosti dosežemo prijetno in praznično prednovoletno vzdušje ter tako posredno in nevsiljivo vabimo mladostnike k branju.

Abstract

Encouraging Reading in a Festive Library

Despite the wide range of professional and pedagogical activities of the modern school library, reading promotion remains a librarian’s priority care and responsibility. Nowadays, the school library is much more than just a place for storing library material. It is also a place for primary and secondary school students to spend their free time in a diverse and efficient way. Reading is considered the most effective means for learning and for orienting oneself in life. This paper presents two practical examples of creating a pleasant and festive holiday spirit in a school library with just a touch of creativity, thus indirectly and unobtrusively inviting adolescents to read.