Šolska knjižnica v času izrednih razmer

PDF članek

Izvleček

V prispevku je opisano spomladansko obdobje izrednih razmer zaradi pandemije covida-19, v katerem so bile šolske knjižnice zaprte. Predstavljeno je osemtedensko nastajanje in kreiranje osnovnošolske knjižnice na spletu. Razvidne so ideje in različne spletne povezave, ki so učencem in strokovnim delavcem omogočale stopiti v svet branja s pomočjo sodobne tehnologije.

Abstract

The School Library in Times of Pandemic

This article describes the spring period when, due to measures to contain the spread of COVID-19 infections, all school libraries were closed. It depicts an eightweek process of creating an online school library. Clearly evident are the ideas and various internet links which enabled both the students and the school employees to enter the world of reading via modern technology.