Priporočila staršem za spodbujanje vsakodnevnih bralno-pisnih dejavnosti v domačem okolju

PDF članek

Izvleček

V prispevku so predstavljene vsakodnevne bralno-pisne dejavnosti v domačem okolju v treh starostnih obdobjih, priporočila, ki naj bi jih starši upoštevali pri spodbujanju teh dejavnosti v obdobju začetnega opismenjevanja svojih otrok, ter pomen družinske pismenosti. Vključevanje teh dejavnosti v vsakdanje življenje kasneje pozitivno vpliva na šolsko pismenost in na šolski uspeh.

Abstract

Recommendations to Parents for Promoting Daily Reading and Writing Activities in the Home Environment

The paper presents daily reading and writing activities in the home environment for three age groups, the recommendations that parents should abide by in the period of early literacy in order to promote these activities, and the importance of family literacy. Incorporating these activities into children’s daily lives has a positive impact on school literacy and academic achievement later on.