Ela Peroci – most med šolsko in splošno knjižnico

PDF članek

Izvleček

Naslov poslanice kanadske sekcije IBBY za leto 2022 se je glasil: »Zgodbe so krila, ki te vsak dan ponesejo kvišku«. Kako priročna ubeseditev leta Ele Peroci in njenega ustvarjalnega opusa, ki kar kliče po razmišljanju, kako otrokom približati lepoto pravljic, saj so le-te nepogrešljiv del otroštva in poleg razvijanja domišljije ter jezikovnih spretnosti spodbujajo tudi ljubezen do branja. V Knjižnici Velenje smo razmišljali o svežih pristopih in dejavnostih, ki bi privabile otroke k obisku in poseganju po knjigah. V želji po sodelovanju s šolskimi knjižnicami in mentorji branja smo zasnovali bralno-spodbujevalno akcijo ob 100. obletnici rojstva Ele Peroci, ki smo jo simbolično poimenovali Med pravljice, kot je naslov jubilejne knjige, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga. Hkrati z akcijo smo načrtovali tudi likovni in literarni natečaj ter k sodelovanju povabili predšolske in šolske otroke.

Abstract

Ela Peroci – a Bridge between a School and Public Library

The title of the epistle from IBBY Canada for 2022 reads as follows: “Stories Are Wings that Help You Soar Every Day”. What a good way to describe the year of Ela Peroci and her creative oeuvre, calling for us to find ways to show children the beauty of fairy tales, as they are a vital part of childhood. In addition to developing their imagination and language skills, they also foster a love of reading. We at the Velenje Library thought about fresh approaches and activities that would attract children to visit the library and read books. In the desire to cooperate with school libraries and reading mentors, we designed a reading promotion campaign on the centenary of the birth of Ela Peroci. We symbolically named it “Med pravljice/Into Fairy Tales”, which is also the title of the anniversary book published by the publishing house Mladinska knjiga. To accompany the campaign, we also designed an art and literary contest, inviting preschool and school children to participate.