Educational Changes and Crisis Management

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/54/118-139

Abstract

The paper provides an insight into the results of large-scale research aimed at investigating educational change through empirical analysis of schools in Hungary. In the final phase of the research, the coronavirus pandemic provided an opportunity to analyze emergency changes. An important question was what organizational conditions, leadership strategies, development knowledge and previous pedagogical practices can effectively support expeditive steps in the changing environment. The presumed links between the pre-pandemic school characteristics and crisis-responses are illustrated by innovation cases. The paper also discusses how the exploratory activities of the research team have been shaped by social distancing.

Povzetek

Spremembe v izobraževanju in krizno vodenje

Prispevek predstavlja rezultate obsežne raziskave, ki z empirično analizo šol na Madžarskem preučuje spremembe v izobraževanju. V zadnji fazi raziskave je pandemija koronavirusa ponudila priložnost za analizo sprememb v izrednih razmerah. Pomembno vprašanje je bilo, kateri organizacijski pogoji, strategije vodenja, razvojno znanje in predhodne pedagoške prakse lahko učinkovito podprejo hitre ukrepe v spreminjajočem se okolju. Domnevne povezave med značilnostmi šole pred pandemijo in kriznimi odzivi so ponazorjene s primeri inovacij. Obenem prispevek obravnava tudi, kako je omejevanje socialnih stikov vplivalo na raziskovalne dejavnosti raziskovalne skupine.

.