Beri vsak dan – v družbi ali pa sam

PDF članek

Izvleček

Branje je sredstvo, s katerim usvajamo znanje in včasih tudi sanje. Kadar čas nam prehitro beži, nas prav branje lahko umiri. Branje naš besedni zaklad bogati in nas pogosto dolgo v noč spati ne pusti, ko v postelji bedimo in napeti zgodbi sledimo. V prispevku je predstavljenih nekaj idej, s katerimi sem četrtošolce motivirala za branje v želji, da bi tudi sami izkusili zgoraj navedene vidike branja.

Abstract

Read Every Day – with Others or Alone

Reading is a means of assimilating information and sometimes of imagination. Whenever time flies too quickly, reading makes the time pass slowly. Reading enriches our vocabulary, keeping us up frequently, as we lie awake in bed following a tale of excitement. The paper presents a few activities that were used to motivate fourth graders to read, in the desire to get them to experience the above-mentioned aspects of reading.