Aidan Chambers in njegov pristop k branju

PDF članek

Izvleček

Izobraževalni sistem razvija sposobnosti, potrebne za usvajanje bralnih veščin, vendar prepogosto spodleti pri motiviranju mladih bralcev, ki pri branju ne doživijo užitka in ne ohranijo bralnih navad za vse življenje. V pričujočem prispevku smo predstavili Chambersov pristop k pogovoru o prebranem besedilu. Ta je samo verbalen in s strani bralcev ne zahteva izpolnjevanja vprašalnikov, pisnih obnov in seminarskih nalog. To ni tog seznam pravil, ampak predlog o tem, kako učiti mlade bralce, da gojijo zaupanje v lastne sposobnosti, izrazijo svoje ideje in prisluhnejo vrstnikom pri pogovoru o knjigah. Teoretični predstavitvi sledi opis pristopa s praktičnega vidika, kot smo ga izkusili v razredu.

Abstract

Aidan Chambers and His Approach to Reading

The education system develops the abilities needed to acquire reading skills, but it too often fails to motivate young readers, who do not receive pleasure from reading and do not retain reading habits for life. This paper presents Chambers’ approach to discussing a text that has been read. The discussion is only verbal and does not require readers to fill out questionnaires, or prepare written summaries and seminar papers. It is not a rigid list of rules, but a suggestion for teaching young readers to foster trust in their own abilities, to express their ideas, and to listen to their peers when discussing books. The theoretical presentation is followed by a description of this approach from a practical perspective, as experienced in class.