A Curriculum for Career Development of Educational Staff

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/123-133 Abstract A curriculum is an intellectual output 2 (IO2) of the project. The curriculum consists of 5 modules that…

Izobraževanje o razvoju kariere vzgojno-izobraževalnih delavcev: prikaz prvega modula kurikuluma

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/113-122 Povzetek V sodobnih razmerah življenja in dela, ki jih zaznamujejo hitre spremembe, se je izjemno pomembno dejavno ukvarjati z…

Educational Material with Sample Activities

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/97-112 Abstract The following intelectual output (IO3) aims at enhancing the knowledge and skills for the career development of educational…

Recommendations for Policy Makers

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/83-95 Abstract The following recommendations for policy makers represent the Intellectual Output (IO) 4 of the Erasmus+ project LeadCareer. They…