Izobraževanje o razvoju kariere vzgojno-izobraževalnih delavcev: prikaz prvega modula kurikuluma

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/113-122

Povzetek

V sodobnih razmerah življenja in dela, ki jih zaznamujejo hitre spremembe, se je izjemno pomembno dejavno ukvarjati z načrtovanjem in razvijanjem kariere. Izobraževanje na tem področju lahko vodi do ugodnih premikov v razvoju kariere vzgojno-izobraževalnih delavcev, večje podpore ravnateljev, njihovega boljšega pregleda nad bistvom načrtovanja razvoja ustanov, in s tem do večje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Predstavili bomo delavnice iz prvega modul kurikula za razvoj kariere, ki smo jih izpeljali z vzgojno-izobraževalnimi delavci in ravnatelji otroških vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Zagrebu in Splitu.

Abstract

Education on the Career Development of Educational Staff: An Account of the Curriculum Module 1

In the current context of life and work, characterised by rapid changes, it is extremely important to actively work on career planning and development. Education in this area can lead to positive shifts in the career development of educational staff, a greater headteacher support, increasing their insight into the importance of the development planning of institutions and thus also raising the quality of the educational process. This article describes several workshops making up the first module of the career development curriculum as they were carried out with the educational staff and headteachers of kindergartens, primary and secondary schools in Zagreb and Split.