Spoznavanje in uporaba priročnikov za dijake tehniških šol

Izvleček V knjižnici Šolskega centra Nova Gorica (v nadaljevanju ŠCNG) izvajamo v okviru knjižničnega informacijskega znanja (v nadaljevanju KIZ) za…

Prehod na COBISS v knjižnici Šolskega centra Nova Gorica in združevanje šolskih knjižnic na Goriškem

Izvleček V prispevku je predstavljena izkušnja prehoda na sistem COBISS na Šolskem centru Nova Gorica, ki je potekala vzporedno z…

Plagiatorstvo – ne, hvala

Izvleček Plagiatorstvo se je razmahnilo z množično uporabo IKT opreme, obenem pa je ta oprema omogočila tudi hitrejše odkrivanje plagiatov….