Spletno medvrstniško nasilje: ključne informacije in vloga učiteljev_ic pri preprečevanju ter odzivanju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/53-58 Izvleček Spletno medvrstniško nasilje, kot ena od oblik medvrstniškega nasilja, predstavlja perečo težavo, ki vpliva na splošno počutje učencev_k….

Perspektiva pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji

Izvleček Perspektiva pozitivnega razvoja mladih predpostavlja, da se bodo mladi pozitivno razvijali in uresničevali svoje potenciale, ko bodo njihove prednosti…

Do vključujočih skupnosti prek socialnega, čustvenega in medkulturnega učenja: projekt ROKA v ROKI

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/3/14-29 Povzetek Socialne, čustvene in medkulturne (SEM) kompetence so nujni pogoj za celostni razvoj tako učenk kot tudi strokovnih delavk…