Pomen proste igre v predšolskem obdobju

Povzetek V prispevku pišemo o pomenu proste igre v predšolskem obdobju. V prvem delu prispevka so podana teoretična izhodišča o…

Počitek in spanje v vrtcu v I. starostnem obdobju

Rest and Sleep in Kindergarten in the First Age Group

Vključenost otrok s posebnimi potrebami v programe za predšolske otroke v obdobju med leti 2000 in 2015

Povzetek V prispevku pišemo o otrocih s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V prvem delu so podana zakonska izhodišča o…

Odkrivanje nadarjenih otrok v predšolskem obdobju

Povzetek Z načrtnim vključevanjem otrok beguncev v vzgojno-izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji tem otrokom, učencem in dijakom lahko zagotovimo uspešno…

Učna samopodoba dvojno izjemnih otrok

Povzetek Z raziskavo smo želeli ugotoviti učno samopodobo dvojno izjemnih učencev. V raziskavi so sodelovali trije dvojno izjemni dečki, ki…