Pomen proste igre v predšolskem obdobju

PDF članek

Povzetek

V prispevku pišemo o pomenu proste igre v predšolskem obdobju. V prvem delu prispevka so podana teoretična izhodišča o igri in pomenu te za otroke v predšolskem obdobju. V empiričnem delu pa je podana analiza rezultatov, pridobljenih s spletnim anketnim vprašalnikom o pomenu proste igre v predšolskem obdobju, ki so ga izpolnjevali vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako, kje in koliko časa dnevno je otrokom v vrtcih omogočena prosta igra in kakšna so stališča vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev glede pomena proste igre in njihovega vključevanja otrok vanjo. Analiza zbranih podatkov izkazuje, da je veliki večini (96 %) vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev (v nadaljevanju strokovni delavci) zelo pomembno, da otrokom v vrtcu omogočajo prosto igro, ki jo v 88 % primerov otrokom omogočajo vsakodnevno in za katero slaba polovica otrok porabi od 30 do 45 minut dnevno. V 54 % primerov strokovni delavci otrokom prosto igro omogočijo po vodenih dejavnostih, pri čemer ta najpogosteje poteka v igralnici vrtca ali na vrtčevskem igrišču, pri njej pa se otroci največkrat prosto igrajo s kockami.

Abstract

Benefits of Free Play in Preschool

This paper discusses the signifi cance of free play in preschool. The first section provides a theoretical background on play and its importance for preschool children. The empirical part analyses the results of an online questionnaire on the benefits of free play administered to preschool teachers and teaching assistants. The goal was to determine how preschoolers played freely, where and how much time they spent doing so. The study also looked at the preschool teachers’ and assistants’ perspectives on the importance of free play and how they engaged children in it. According to the data, the vast majority (96%) of preschool teachers and teaching assistants (hereafter referred to as practitioners) consider preschool free play, which occurs daily in 88% of cases, indispensable. Just under half of the children spend between 30 and 45 minutes a day playing freely. According to 54% of practitioners, free play time follows guided activities. It most often takes place in the kindergarten playroom or playground, and children typically play with blocks.