Kako učencem, ki obiskujejo osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom, predstaviti pisatelja Franceta Bevka in jim približati njegova dela

Izvleček Namen prispevka je predstaviti uro knjižnično informacijskega znanja v kombiniranem oddelku, ki ga obiskujejo učenci s posebnimi potrebami in…

Poučna slikanica Miška Mica v arhivu

Izvleček Članek predstavlja primer ure KIZ, kjer sta si roko podali promocija branja in uporaba IKT-ja. Povezovalni člen je bila…

Knjižnica je zakon

Izvleček Članek predstavlja selitev šole in šolske knjižnice na novo lokacijo in v nove prostore. Povzema tudi dogovore z vodstvom…

Šolska knjižnica na daljavo

Izvleček V članku je predstavljeno delovanje šolske knjižnice v času pandemije covida-19. Opisane so ideje za objavljanje na spletni strani,…