Šolska knjižnica na daljavo

PDF članek

Izvleček

V članku je predstavljeno delovanje šolske knjižnice v času pandemije covida-19. Opisane so ideje za objavljanje na spletni strani, podpora učiteljem z informacijami, izvedba medpredmetnega sodelovanja na daljavo v obliki ure KIZ in tehničnega dne ter potrebe po samoizobraževanju, da so bile naloge šolske knjižnice na daljavo lahko izvedene v zamišljenem obsegu.

Abstract

School Library at a Distance

The article presents the work of the school library during the outbreak of covid-19. It describes ideas for posting on the website; providing teachers with information; implementing cross-curricular collaboration at a distance in the form of a Library and Information Knowledge lesson and a Technical Day; and the need for self-education so the school library’s tasks could be carried out at a distance in the planned scope.