Knjižnica je zakon

PDF članek

Izvleček

Članek predstavlja selitev šole in šolske knjižnice na novo lokacijo in v nove prostore. Povzema tudi dogovore z vodstvom in usklajevanja z načrtovalci prostora ter opreme. Opiše celoten postopek organizacije selitve šolske knjižnice, ki je bil potreben, da je šola dobila novo, funkcionalno in uporabno knjižnico, ki lahko kakovostno deluje v središču šolskega prostora.

Abstract

Library Rules

The article, the author describes the process of moving the school and school library to the new premises, along with the necessary agreements with the management and coordination with space and equipment planners, performed in order to enable the creation of a new, functional and useful library able to function in a quality manner at the centre of the school environment.