Ocenjevanje govornega nastopa v 9. razredu – pesniška zbirka po izbiri učenca

Izvleček Ena od možnosti za učenčevo strokovno govorno nastopanje je predstavitev domačega branja – pesniške zbirke po lastni izbiri. V…

Kako v učnem procesu uporabiti knjigo iz projekta Rastem s knjigo

Izvleček Knjiga iz projekta Rastem s knjigo učitelju nudi ogromno možnosti za načrtovanje in izvedbo različnih dejavnosti ob branju: dolgo…

Eduard Petiška, Dedal in Ikar – obravnava bajke v 7. razredu

Izvleček V prispevku podajam eno od možnosti učne obravnave bajke v 7. razredu, in sicer kot diferencirano skupinsko delo (v…