Kako v učnem procesu uporabiti knjigo iz projekta Rastem s knjigo

PDF članek

Izvleček

Knjiga iz projekta Rastem s knjigo učitelju nudi ogromno možnosti za načrtovanje in izvedbo različnih dejavnosti ob branju: dolgo branje, debatne skupine, domače branje, govorni nastop, strokovno pisanje o knjigi (ocena/mnenje), medpredmetno sodelovanje, pisanje raziskovalnih nalog, pisanje prispevkov za šolski časopis ali šolsko spletno stran itd. Prednost knjižnih daril iz projekta JAKRS pa je, da ima vsak učenec svojo knjigo, ki jo za omenjene dejavnosti lahko uporablja celotno šolsko leto.

Abstract

How to Use a Book from the Project Rastem s knjigo [Growing with a Book] in the Learning Process

A book from the project Rastem s knjigo [Growing with a Book] provides vast opportunities for planning and implementing various activities while reading: reading aloud, debate groups, required reading, oral presentation, expert writing about a book (review/opinion), cross-curricular collaboration, writing research papers, writing articles for the school newspaper or school website, etc. An advantage of book gifts under the JAKRS (Slovenian Book Agency) project is that each student has his/her own book which he/she can use throughout the school year for the above-mentioned activities.