Cankarjev »idealist« – vedno nov izziv

Izvleček Prispevek s posamezni izsledki iz vsebine potrjuje simetrično notranjo zgradbo Cankarjevega romana Martin Kačur. Trije dogajalni prostori so usodno…

Grajski učitelj, Koporčev Jurca in Maček: Ko usodni trenutki vodijo v nesrečen konec

Izvleček Vobdobju med romantiko in realizmom na Slovenskem ima posebno mesto kratka pripovedna proza. Poleg obveznih besedil po Učnem načrtu…

Problemsko-ustvarjalni pouk: smo učitelji pripravljeni na spremembe?

Creative Problem-Solving Lessons: Are Teachers Ready for Change?