Kako seminar spremeni stališča udeležencev?

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/51-57 Povzetek Seminarji so najpogostejša skupinska oblika izobraževanja učiteljev. Učinke seminarja je možno ugotavljati z razlikami v stališčih pred seminarjem…

26 let Geografije v šoli – intervju z Nevenko Cigler

26 Years of Geography in School – Interview with Nevenka Cigler

Kako poučevati geografijo učence in dijake s posebnimi potrebami

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/18-25 Povzetek V skladu z državno politiko je pouk v slovenski šoli vključujoč, kar pomeni, da poskuša čim več učencev…

Geografija – ta zanimiva in uporabna veda: Intervju z mag. Slavkom Brinovcem

Geography – That Interesting and Useful Science: Interview with mag. Slavko Brinovec

Geografski pouk o(b) vodi

https://doi.org/10.59132/geo/2018/1/43-49 Povzetek V slovenskih učnih načrtih je veliko ciljev povezanih z vodo. Učenci vodo spoznavajo izkustveno z objektivnega in subjektivnega…

25 let Geografije v šoli: Intervju s prof. dr. Jurijem Kunaverjem

25 Years of the Journal Geografija v šoli: Interview with prof. dr. Jurij Kunaver

Tvitanje kot učna dejavnost

https://doi.org/10.59132/geo/2017/3/50-53 Povzetek Tvitanje je družabna dejavnost, s katero se hitro, kratko in enostavno sporoča, komentira, odziva, sodeluje, preverja, polemizira, usmerja,…

Formativnost in pouk geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/118-124 Povzetek Raziskave kažejo, da imata sprotno preverjanje in povratna informacija velik vpliv na učenčevo motiviranje, učenje in znanje. Zato…