Tvitanje kot učna dejavnost

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2017/3/50-53

Povzetek

Tvitanje je družabna dejavnost, s katero se hitro, kratko in enostavno sporoča, komentira, odziva, sodeluje, preverja, polemizira, usmerja, poudarja in preverja. Zato se v nekaterih elementih sklada z dejavnostmi pri pouku. Tvitno okolje omogoča zbiranje, urejanje in uporabo podatkov za ponazarjanje in utemeljevanje. Logika elektronskega tvitanja se za notranjo rabo pri pouku v ničemer ne razlikuje od pisanja kratkih sporočil na listkih.

Abstract

Tweeting as a Learning Activity

Tweeting is a social activity that is fast, short and simple. Through Twitter a student can inform, comment, respond, cooperate, check, polemise, direct, and verify. Therefore, certain Twitter elements are the same as learning in a classroom. The tweeting environment allows the collecting, editing and using of data to clarify arguments. The logic of tweeting for internal use in the classroom does not differ from writing short messages on Post-it notes.