Kako seminar spremeni stališča udeležencev?

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/51-57

Povzetek

Seminarji so najpogostejša skupinska oblika izobraževanja učiteljev. Učinke seminarja je možno ugotavljati z razlikami v stališčih pred seminarjem in po njem. Izvedeno je bilo anketno merjenje pred seminarjem in po njem aprila in maja 2019.

Abstract

How did the seminar change the list of participants?

Seminars are the most common group form of teachers’ education. The effects of the seminar can be determined by differences in attitudes before and after the seminar. A survey was conducted before and after the seminar in April and May 2019.