Perspektiva pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji

Izvleček Perspektiva pozitivnega razvoja mladih predpostavlja, da se bodo mladi pozitivno razvijali in uresničevali svoje potenciale, ko bodo njihove prednosti…

Šolsko svetovalno delo, vseživljenjska karierna orientacija in izzivi sodobnega časa

Povzetek Družbene in gospodarske spremembe ter tehnološki razvoj in inovacije, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih, se zrcalijo v…

Do vključujočih skupnosti prek socialnega, čustvenega in medkulturnega učenja: projekt ROKA v ROKI

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/3/14-29 Povzetek Socialne, čustvene in medkulturne (SEM) kompetence so nujni pogoj za celostni razvoj tako učenk kot tudi strokovnih delavk…

Zgodnje opuščanje izobraževanja v ogledalu evropskih izobraževalnih politik

https://doi.org/10.59132/viz/2017/1-2/4-8 Povzetek Zgodnje opuščanje izobraževanja je v središču evropskih izobraževalnih politik od leta 2000 naprej. V tem času je pod…