Kako spodbujati kritično mišljenje pri pouku slovenščine? Primer obravnave Blatnikove Električne kitare

Izvleček Poslanstvo učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev je, da učenca podpiramo na njegovi poti vsestranskega razvoja, socialnega vključevanja, odgovornega…

Kaj pa ločila?

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/59-62 Povzetek Članek na podlagi primerov iz geografije odgovarja na najpogostejša vprašanja v povezavi z zapisom ločil. Kdaj postaviti na…

Prežihovi Samorastniki gimnazijsko medpredmetno

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/24-29 Povzetek Novela Prežihovega Voranca Samorastniki je poleg njegovega Boja na požiralniku eno izmed književnih del, ki jih morajo dijaki…

Zemljepisna imena – še vedno se zatika pri zapisu …

https://doi.org/10.59132/geo/2017/1/45-48 Povzetek Prispevek odgovarja na najpogostejša vprašanja v povezavi z zapisom velike začetnice pri zemljepisnih imenih. Kdaj je zemljepisno ime…