Kaj pa ločila?

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/59-62

Povzetek

Članek na podlagi primerov iz geografije odgovarja na najpogostejša vprašanja v povezavi z zapisom ločil. Kdaj postaviti na koncu povedi piko in kdaj vprašaj? Kako zapisati piko? Stično ali nestično? Kdaj uporabiti podpičje? Kako se ločita pomišljaj in vezaj? Kdaj uporabiti obojestični pomišljaj? Kje še lahko najdem odgovore na vprašanja o ločilih?

Abstract

What about Punctuation?

The article uses geography examples to answer the most frequently asked questions about punctuation. When do we use a full stop and when a question mark at the end of a sentence? Is there a space after a full stop? When do we insert a semicolon? What is the difference between a dash and a hyphen? When do we use a dash with no spacing? Where else can answers to punctuation questions be found?