Regionalizacija sveta za šolske potrebe v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/26-48 Povzetek V prispevku avtorji najprej utemeljujejo smiselnost in nujnost ustreznih delitev (regionalizacij) sveta na manjše enote oz. geografske regije…

Prenova učbenikov geografije sveta in Evrope ter vprašanje razporeditve sklopov učnih ciljev in vsebin v geografski vertikali

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/38-46 Povzetek Pri pripravi novih učbenikov za gimnazije je bilo treba v učbenik geografije Evrope dodati več novih vsebin kot…

Nekaj ugotovitev po prenovi učbeniškega kompleta za občo geografijo

https://doi.org/10.59132/geo/2019/3/47-55 Povzetek Pri pripravi novega učbenika Obča geografija, ki predstavlja temeljito prenovo in posodobitev prejšnjega učbenika iz leta 2002, se…