Igre za po poti in doma: spodbujanje staršev k skupnim aktivnostim z otrokom za razvijanje bralne pismenosti v predšolskem obdobju

Izvleček V prispevku predstavljamo pomen spodbujanja bralne pismenosti in družinske pismenosti. Poudarimo, kako pomembno je, da starši doma z otroki…

Podoba pokrajine v pravljicah in povedkah

Izvleček V članku predstavljamo tri izbrane slikanice, katerih skupna tema je podoba pokrajine. Usmerili smo se na različne tipe vodovja…

Interdisciplinarna narava slikanice: možnosti medpredmetne obravnave slikanice pri pouku slovenščine in likovne umetnosti

Izvleček V članku predstavljamo medpredmetno povezavo pri pouku slovenščine in likovne umetnosti na razredni stopnji. Slikanica je posebna oblika knjige,…

Vizualni esej v funkciji razvijanja multimodalne pismenosti

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/20-25 Izvleček Pojem bralne pismenosti se je s pojavom multimodalnih sestavov razširil na razbiranje pomenov iz besedil, ki ob jezikovnem…