Učenci na glasbenih šolah ustvarjajo glasbene vsebine – Zemljevid izobraževalnih ciljev, osebnostnih lastnosti in timskih vlog

Izvleček Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na predlog Nacionalne komisije za glasbeno šolstvo in Zavoda Republike Slovenije za…

Merila za preverjanje in ocenjevanje v glasbenih šolah

Učenje in poučevanje s poustvarjanjem in ustvarjanjem Povzetek V članku so predstavljena merila za preverjanje in ocenjevanje programa GLASBA v…

Tempus imperfectum, tempus perfectum

Povzetek Arthur Schopenhauer šteje glasbo za najvišjo in najbolj splošno svetovno govorico. V članku je potovanje od posameznih stvari prek…

Potovanje po Zemljevidu učenja in poučevanja

Povzetek Članek je sestavljen iz treh delov: GLASBENO poglavje prikaže primer oblikovanja vizije in poslanstva delovanja glasbenih šol – od…

Doseganje operativnih učnih ciljev na glasbenih šolah: učenci ustvarjajo glasbo in ples in uporabljajo učno tehnologijo

Povzetek V članku so opisani trije principi oziroma nujni pogoji za uspešno izvajanje ustvarjalnih procesov na šolah. Najprej si skupaj…