Merila za preverjanje in ocenjevanje v glasbenih šolah

Učenje in poučevanje s poustvarjanjem in ustvarjanjem Povzetek V članku so predstavljena merila za preverjanje in ocenjevanje programa GLASBA v…

Tempus imperfectum, tempus perfectum

Povzetek Arthur Schopenhauer šteje glasbo za najvišjo in najbolj splošno svetovno govorico. V članku je potovanje od posameznih stvari prek…

Potovanje po Zemljevidu učenja in poučevanja

Povzetek Članek je sestavljen iz treh delov: GLASBENO poglavje prikaže primer oblikovanja vizije in poslanstva delovanja glasbenih šol – od…

Doseganje operativnih učnih ciljev na glasbenih šolah: učenci ustvarjajo glasbo in ples in uporabljajo učno tehnologijo

Povzetek V članku so opisani trije principi oziroma nujni pogoji za uspešno izvajanje ustvarjalnih procesov na šolah. Najprej si skupaj…