Učiti se iz naracij zgodovine ob primeru plebiscita 1920

https://doi.org/10.59132/zvs/2020/2/32-41 Izvleček V kolektivnem spominu v Sloveniji so delitev Koroške po plebiscitu obžalovali, posledica glasovanja je bila s slovenskega vidika…

Posebni potencial kultur spominjanja v šolskem prostoru

Izvleček Pričujoči članek na začetku obravnava tematiko kolektivnih spominov s teoretskega vidika in ob tem predstavi ideje Mauricea Halbwachsa, pionirja…