Umetniški projekt »življenje se spreminja«

Povzetek Projekt Življenje se spreminja je bil zasnovan v vrtcu v okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)….

Poslušanje glasbe in izražanje glasbenih doživetij v vrtcu

Povzetek Prispevek obravnava aktualno temo, doživljajsko poslušanje glasbe v povezavi z različnimi načini izražanja glasbenih doživetij. Namen raziskave je proučiti…

Učna okolja kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/24-29 Povzetek Zagotavljanje priložnosti za razvoj in učenje je v veliki meri pogojeno z ustreznostjo učnega okolja. V prispevku opredeljujemo…