Elementi pozitivne psihologije pri timskem delu in v izobraževanju za timsko delo

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/16-22 Izvleček Temeljna načela pozitivne psihologije poudarjajo pomen prijetnih/pozitivnih čustev, vrlin in pozitivno naravnanega delovnega okolja za posameznikov osebnostni in…

Učitelji prihodnjih pedagoških delavcev kot modeli poučevanja in profesionalnega odnosa – pričakovanja študentov kot namig za kritično refleksijo

https://doi.org/10.59132/viz/2019/5-6/16-23 Povzetek Socialno-konstruktivistični model izobraževanja in usposabljanja učiteljev izpostavlja kot pomemben dejavnik oblikovanja poklicne vloge učiteljev in drugih strokovnih delavcev…

Učitelji, ki so nas poučevali, kot dejavnik (zgled?) v procesu oblikovanja poklicne vloge učitelja

https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/6-11 Povzetek V prispevku analiziram pomembnost učiteljev, ki so v preteklosti poučevali študente pedagoških smeri, njihovega poučevanja in vrlin. Izpostavljam…

Pisne refleksije kot formativno orodje za samooblikovanje poklicne vloge (prihodnjih) pedagoških delavcev in profesionalni razvoj

https://doi.org/10.59132/viz/2017/5-6/17-26 Povzetek Oblikovanje poklicne vloge pedagoških delavcev je proces intenzivnega učenja, ki vključuje kognitivne, socialne, čustvene, telesne in druge razsežnosti…